Topography


AuthorTitle
Andriessen P.J. Iets anders. Bevattende een beschrijving van de provincien Zuid-Holland en Utrecht.
Anon Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden: Stad en Lande
Anon Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren; XXXIIIste deel. Behelzende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Drenthe.
Cloet, Mr. de Chateaux et Monumens des Pays-Bas Faisant suite au Voyage pittoresque, dédié à S.A.R. la Princesse d'Orange
Ollefen, L. van De Nederlandsche Stad- en Dorp-Beschrijver
Ollefen, Lieve van De Nederlandsche Stad- en Dorp-Beschrijver.
Schenk, P. Villæ Regiæ Risvicanæ Pace inter Germanos, Gallos, Anglos, Batavos, coeterosque Foederatos 20 Septemb 1697 facta, memoratissima Conspectus elegantes atque exacta.
Schenk, Pet. The famous church of St. Paul in London. De so vermaerde Kerk van S. Paul tot London. Templum D. Pauli apud Londinalis Spectatis Semu.
Smids, L. Schatkamer der Nederlandsse Oudheden; of Woordenboek, Behelsende Nederlands Steden en Dorpen, Kasteelen, Sloten en Heeren Huysen, Oude Volkeren, Rievieren, Vermaarde Luyden in Staat en Oorlogh, Oudheden, Gewoontens en Lands wysen.
Wagenaar, J. Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; Holland
Wagenaar, Jan Hedendaagsche Historie, of tegenwoordige Staat van alle volkeren, In opzigt hunner Landsgelegenheid, persoonen, klederen, gebouwen, zeden, wetten, etc. Deel X : Behelzende eene beschryving van den Tegenwoordigen Staat der Oostenryksche, Fransche en Pruissische Nederlanden
Wagenaar, Jan Tegenwoordige Staat der Verenigde Nederlanden behelzende eene beschrijving van de provincie van Utrecht.